Χτίστηκε το 1576 από τον στρατιωτικό αρχιτέκτονα της Βενετίας Ferrante Vitelli και αποτελεί εξαίρετο δείγμα φρουριακής αρχτεκτονικής. Κατασκευάσθηκε στο Β.Δ. άκρο της πόλης για να προστατεύσει τα περίχωρα και το λιμάνι.

Στο φρού­ριο αυτό κατέληγαν τα τείχη που ανεγέρθηκαν την ίδια περίοδο γύρω από την πόλη, προς την πλευρά της εξοχής και προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας αμυντικός κλοιός με βασικούς οχυρωματικούς πόλους το Παλαιό και το Νέο Φρούριο. Είναι διαρθρωμένο σε δύο βασικά επίπεδα οχύ­ρωσης όπου στο ανώτερο επίπεδο δεσπόζουν οι Προμαχώνες των 7 Ανέμων (Sette Venti).

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης ο επισκέπτης ανακαλύπτει ενδια­φέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως στοές και θολωτές διόδους, πολεμίστρες, πυροβολεία και λαξευμένες λατινικές επιγραφές ενσωματωμένες στο τείχος. Η πανοραμική θέα που εκτείνεται προς τη θάλασσα και το ιστορικό κέντρο της πόλης καθιστούν επιβεβλημένη την επί­σκεψη στο συγκεκριμένο οχυρό. Ο Δήμος Κερκυραίων, πραγματοποιεί ποι­κίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και φιλοξενεί κατά περιόδους εκθέσεις ζωγρα­φικής, γλυπτικής και φωτογραφίας. 

Τηλ: +30 26610 44436, 27370{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=cUlNW9It36M{/youtube}''To Mike'' Restaurant

contentmap_plugin