Πρόκειται για μνημείο πάνω στο οποίο είναι ορατές δύο εποχές, η κλασική και η βυζαντινή. Το κατώτερο τμήμα του είναι τμήμα πύργου που ανήκε στο βόρειο σκέλος του αρχαίου τείχους της πόλης. Χρονολογείται στους κλασικούς χρόνους (5ος αι. π.Χ.) και φαίνεται ότι προστάτευε κάποια πύλη που υπήρχε σε αυτό το σημείο και η οποία πιθανότατα σχετιζόταν με τον «Υλλαϊκό Λιμένα». Κατά τα βυζαντινά χρόνια ο πύργος μετασκευάστηκε σε μονόκλιτη βασιλική μικρών διαστάσεων, με τρίπλευρη αψίδα ιερού και πλούσιο κεραμοπλαστικό διάκοσμο στην εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας, χαρακτηριστικό στοιχείο της βυζαντινής αρχιτεκτονικής του 11ου και 12ου αιώνα, περίοδο στην οποία τοποθετείται και η ίδρυση του ναού. Στα μεταβυζαντινά χρόνια, ο ναός επισκευάστηκε και προστέθηκε νάρθηκας στην νότια πλευρά του. Η κατάρρευση του κωδωνοστασίου, του δυτικού τοίχου αλλά και της αψίδας περί το 1900 έδωσε στο μνημείο τη σημερινή μορφή του.  


contentmap_plugin