Το οχυρό φιλοξένησε την πόλη της Κέρκυρας, την Κορυφώ, από τον 6ο μ.Χ. αι. και μετά. Άρχισε να κατασκευάζεται από τους Βυζαντι­νούς αλλά η σημερινή του μορφή οφείλεται στους Ενετούς με κάποι­ες προσθήκες των Άγγλων.

Στον συγκεκριμένο χώρο δεσπόζουν οι δύο εντυπωσιακοί προμαχώνες που φέρουν αντίστοιχα τα ονόματα των Ιταλών μηχανικών Martinengo και Savorgnan.. Διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση νεώτερα αγγλικά κτίσματα και προσθήκες, όπως ο ναός του Αγίου Γεωργίου, κτίσμα του 1840, σε ρυθμό βασιλικής με αράβδοτες δωρικές κολό­νες.

Σήμερα στεγάζει τμήματα του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, την έδρα της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το Ιστορικό Αρχείο και τη βάση του Ιστιοπλοϊκού Ομί­λου. Στο Παλαιό Φρούριο στεγάζεται και η «Βυζαντινή Συλλογή Κέρκυρας». 

Τηλ: +30 26610 33324, 48310{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=ZuqecMAhdhw{/youtube}


contentmap_plugin