Το μοναδικό στην Ελλάδα μουσείο, λειτουργεί από το 1981 στον πρώτο όροφο του κτιρίου της πρώην Ιονικής Τράπεζας (Alpha Bank). Εκτίθεται πλού­σια συλλογή χαρτονομισμάτων καθώς και μήτρες εκτύπωσης, δοκίμια, τραπεζι­κά έγγραφα, σφραγίδες κλπ.

Παράλλη­λα, αναπαρίσταται με λεπτομέρεια η δια­δικασία παραγωγής ενός σύγχρονου χαρτονομίσματος: η χάραξη της μακέτας σε μεταλλικές πλάκες, η κατασκευή του ειδικού χαρτιού, η μέθοδος ενσωμάτωσης του υδατόσημου, η επεξεργασία στα σύγχρονα μηχανήματα εκτύπωσης, η φύλαξη και η διανομή του. 

Κτίριο της Alpha Bank, πλ. Ηρώων,τηλ. +30 26610 41552

contentmap_plugin