Το Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, ιδρύθηκε το έτος 1981. Αποτελεί δωρεά Μαρίας Δεσύλλα - Καποδίστρια, της οικίας και του κτήματος, που βρίσκονται στην Κουκουρίτσα, του χωριού Ευρωπούλοι Κέρκυρας, και αποτελούν μέρος της περιουσίας της οικογένειας του Κυβερνήτη, από την εποχή που ζούσε.

Τα εκθέματα τα οποία φυλάσσονται σ'αυτό, είναι προσωπικά αντικείμενα του Ιωάννη Καποδίστρια και έπιπλα εποχής, που υπήρχαν ήδη σε χρήση κατά τα χρόνια της ζωής του

Δείτε ακόμα: Μέγαρο Καποδίστρια

contentmap_plugin