Απλούστερης μορφής από τις προηγούμενες. Ανήκει στον επτανησιακό τύπο, άλλοτε με εξωνάρθηκα στη βόρεια πλευρά.

Η όψη της, που συνδυάζεται με το κωδωνοστάσιο διάτρητου τύπου (σωζόμενο εν μέρει), τονίζεται με την τοξωτή θύρα της κυρίας εισόδου και τον ανάγλυφο άγγελο στην κορυφή της στέγης (έργο του γλύπτη Τοιτβττί, 18ος αι.) Το μαρμάρινο τέμπλο ζωγραφίστηκε από τον Χρυσολωρά.