(1577) Από το 1841 Μητροπολιτικός Ναός Τρίκλιτη βασιλική που αντικατέστησε παλαιότερη, στην ίδια θέση.

Έχει υποστεί παρεμβάσεις εσωτερικά και εξωτερικά. Ανάμεσα στις πολυάριθμες εικόνες που την κοσμούν ξεχωρίζουν εκείνες των Μ. Δαμασκηνού (16ος αι.), Εμμ. Τζάννε (17ος αι.), Παραμυθιώτη (18ος αι.), ενώ η αμφίπλευρη εικόνα της Παναγίας Δημοσιάνας είναι η παλαιότερη (15ος αι.) και πιο σημαντική εικόνα του ναού.

contentmap_plugin