(αρχές 18ου αι.) Τρίκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική. Κτίστηκε από τον ιερομόναχο Νικόδημο και αποτέλεσε ιδιαίτερη ενορία Ηπειρωτών (συντεχνίες γουναράδων και χρυσοχόων).

Το ξύλινο τέμπλο της ανακατασκευάστηκε το 1875. Η ουράνια είναι ζωγραφισμένη από τον Ν. Κουτούζη (18ος αι.).

contentmap_plugin