Πρόκειται για δημόσια λουτρά, από τα οποία σώζονται σήμερα αρκετοί κύριοι και βοηθητικοί χώροι, οι οποίοι διατάσσονται αξονικά. Το λουτρό φαίνεται πως ήταν ενταγμένο στον πολεοδομικό ιστό της αρχαίας πόλης. Στην πιό σημαντική αίθουσα, το Caldarium -χώρο κοινωνικής συνάθροισης, το δάπεδο φέρει ψηφιδωτό με πολύχρωμες ψηφίδες που απεικονίζει τη μορφή του Ωκεανού, μυθικού προσώπου που αποδίδεται με άγρια και πλούσια γενειάδα και πλαισιώνεται από γεωμετρικό μοτίβο. Οι πρώτες λουτρικές εγκαταστάσεις στο σημείο αυτό ιδρύθηκαν στα τέλη του 1ου με αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. και παρέμειναν σε χρήση σε όλη τη διάρκεια των δύο επόμενων αιώνων. Κατά τον 5ο αιώνα τα λουτρά συρρικνώθηκαν, καθώς κάποιοι χώροι απέκτησαν εργαστηριακό χαρακτήρα. Στα μέσα του 6ου αι. οι εγκαταστάσεις εγκαταλείφθηκαν μετά από πυρκαγιά.


contentmap_plugin