Τα ερείπια της θεμελίωσης του ναού, βρίσκονται σε οικόπεδο του οικισμού της Ρόδας. Πρόκειται για δωρικό ναό, μήκους 21,40 και πλάτους 11,65 μ., κατασκευασμένου από ντόπιο υποκίτρινο ψαμμόλιθο τον 5ο αι. π.Χ. που ανασκάφηκε τα έτη 1938-1939. Ευρήματα από την ανασκαφή εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κέρκυρας.


contentmap_plugin