Χαρακτηριστική είναι η μεγάλη αίθουσα (Caldarium) με καμαροειδή στέγαση και δάπεδο με πολύχρωμο μωσαϊκό με γεωμετρική διακόσμηση. Το μωσαϊκό είναι σκεπασμένο με άμμο για λόγους προστασίας.


contentmap_plugin